TeamOnline Výroba

Modul výroba v systému TeamOnline je vhodný zejména pro společnosti s kusovou nebo malosériovou výrobou.Přehled funkcí:
 • Strukturovaný kusovník
 • Technologické postupy
 • Externí dodávky
 • Polotovary
 • Výrobní zakázky
 • Odváděcí výkazy
 • Vazba na sklad a fakturaci
 • Přehled nezajištěného materiálu
 • Dílenský zásobník
 • Individuální konfigurace výrobku na zakázkovém listu
 • Nedokončená výroba

Modul plánování:
Plánují se jednotlivé výrobní operace/stroje, které jsou ve výrobním procesu realizovány. U těchto operací jsou zadány denní kapacity, které lze v čase ovlivňovat (nemoc, dovolená, oprava stroje, atd.). Pro jednotlivé výrobky se tyto výrobní operace zadávají do technologického postupu. Dle tohoto systém zná potřebné kapacity výrobních operací, které pro realizaci jednotlivých zakázek potřebuje. Dále eviduje jednotlivé plánované výrobní operace na zakázku  v čase a na základě tohoto může vhodně zaplánovat nové zakázky tak, aby nedocházelo k překračování denních kapacit jednotlivých výrobních operací. Na základě tohoto lze určit, zda jsou zákazníkovi nabízené termíny dokončení zakázky reálné či nikoliv. Plánovací mechanismus je připraven na realizaci případných akutních změn plánů výrobních zakázek.


Comments