Dovolená

Záložka dovolená určuje nárok dovolené pracovníku u jejich pracovních poměrů.  

Nárok na dovolenou určuje na kolik dní dovolené má v organizaci pracovník nárok.
Poměrná část dovolené určuje její poměrnou část v případě, že pracovník nastoupil nebo ukončil pracovní poměr v průběhu roku.
Hodnota se vypočte automaticky z datumu nástupu dle údaje z hodnoty Nárok na dovolenou. Hodnota v poli je standardně nepřístupná, ale lze ji změnit zaškrtnutím Změna poměrné části.

Loňská dovolená obsahuje údaj o dnech, za které v minulém roce pracovník nevyčerpal nárok dovolené a převádí se do roku aktuálního.
Dodatková dovolená řeší případ vyššího nároku na dovolenou ke konkrétnímu pracovnímu poměru.

Dovolená celkem je vypočítaná hodnota z Poměrná část+Dovolená loňská+Dovolená dodatková, ze které vychází možnost čerpání dovolené v měsíčním zpracování.
 
Comments