TeamOnline PAM‎ > ‎

Pracovní poměry

Pracovní poměry obsahují kromě všeobecných údajů pro účely evidence také mzdové informace, které jsou podkladem pro výpočet mezd, sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů. Pracovní poměry naleznete u konkrétního zaměstnance v detailech v dolní části, nebo s nimi můžete pracovat hromadně ve stromu činností Vstupní údaje-Pracovní poměry. Zaměstnanec může mít jeden nebo více souběžných pracovních poměrů (například hlavní a DPP). 

Ukončí-li zaměstnanec pracovní poměr, avšak v následujícím období je s ním opět navázán jakýkoli druh pracovního poměru, není nutné vytvářet novou kartu zaměstnance. Danému zaměstnanci pouze v přiřadíte nový druh pracovního poměru na záložce Pracovní poměry.


Karta pracovního poměru

Číslo prac. poměru

Číselná identifikace pracovních poměrů daného zaměstnance. Má-li zaměstnanec u zaměstnavatele více pracovních poměrů označíte tyto poměry čísly ve vzestupném pořadí. Číslo může být pracovnímu poměru přiděleno pouze 1x a nelze ho v průběhu zpracování měnit.

Druh pracovního poměru

 • HLAVNÍ
 • VEDLEJŠÍ
 • SOUBĚŽNÝ 
 • ZAMĚST. MALÉHO ROZSAHU
 • DPČ
 • DPP
 • NEPRAVIDELNÁ VÝPOMOC
 • SPOLEČNÍK KOMANDISTA
 • ČLEN DRUŽSTVA
 • DOMÁCÍ PRACOVNÍK
 • PRAKTICKÝ VÝCVIK UČŇŮ
Program v závislosti na druhu pracovního poměru zajistí zákonný odvod nemocenského a zdravotního pojištění. (Např. z DPP se pojistné neodvádí, z DPČ a za Nepravidelnou výpomoc pouze v případě, že vztah byl uzavřen na déle než 7 kalendářních dnů a započitatelný příjem dosáhl alespoň 400,- Kč.)

Kalendář

Z číselníku vyberte typ kalendáře, který určuje rozvrh pracovní doby pro daný pracovní poměr. Přednastaveny jsou základní dva.
 • Standardní 40            (40 hodin týdně - 8 hodin denně)
 • Standardní 37,5         (37,5 hodin týdně - 7,5 hodin denně)
V číselníku kalendáře je možno nadefinovat další vlastní kalendáře. Například pro nepravidelné, zkrácené, turnusové rozvržení pracovní doby, směnný provoz apod... Více o číselníku Kalendáře.

Počátek PP-nástup

Do pole uveďte datum přijetí zaměstnance do pracovního poměru podle pracovní smlouvy.
Chcete-li změnit datum nástupu, resp. odchodu, které spadá do období, pro něž již byla vypočtena mzda, jste na tuto skutečnost upozorněni varovnou zprávou.

Konec PP

V případě ukončení pracovního poměru vyplňte datum k jakému byl případně bude (u poměru na dobu určitou) pracovní poměr ukončen.

Výpověď prac. poměru

Datum předání (doručení) výpovědi.

Typ mzdy

 • MĚSÍČNÍ
 • HODINOVÁ
 • ÚKOLOVÁ
 • BEZ ÚVAZKU
Měsíční mzda – Základní mzda se vyplácí bez ohledu na nominální fond pracovní doby (počet pracovních dnů v měsíci).
Hodinová mzda  Je součinem odpracovaných hodin a tarifní hodinové sazby. Za neodpracované svátky přísluší zaměstnanci náhrada ve výši průměrné mzdy.
Úkolová mzda – Základní sazba se vypočte jako součin jednicové (tarifní) mzdy a počtu odpracovaných jednic. Náhrada za neodpracované svátky se vypočítá stejně jako u časové mzdy.
Bez úvazku – Tento druh mzdy použijte v případě, kdy u zaměstnance nemůžete určit úvazek, např. u dohod o provedení práce. Pokud zvolíte tento druh mzdy, TeamOnline se vás prostřednictvím dialogového okna automaticky zeptá, jestli chcete za zaměstnance odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Podřízené stránky (2): Dovolená Kalendáře
Comments