TeamOnline PAM‎ > ‎

Parametry pro výpočet mezd

Parametry pro výpočet mezd
Většina parametrů pro výpočet mezd je doplňována v rámci legislativní podpory programu. Jako většina nastavení, je dostupná v Administrace/číselníky/parametry pro Mzdy.
Každá sada parametrů má svojí časovou platnost.
Fond pracovní doby - kalendáře
V číselnících v sekci Předpis kalendáře je možno nastavit jednotlivé předpisy kalendářů používaných jednotlivými pracovníky ve vaší organizaci. Základní fondy jsou přednastaveny.
Pozor !  jedná se o důležitý číselník, který bude nabízen u jednotlivých pracovních poměrů.

Měsíční kalendář
Zde naleznete automaticky generovaný rozvrh směn pro jednotlivé kalendáře dle předpisu fondu pracovní doby.

Státní svátky
Seznam svátků v aktuálním roce. Jejich seznam je součástí legislativního update ale pokud by případně během roku svátek přibyl. Zde je možné ho doplnit.

Číselník mzdových složek
Mzda zaměstnance se skládá z tzv. mzdových složek. Mzdová složka je základní prvek, se kterým budete pracovat, viz funkce Vstup měsíčních dat a výpočet mzdy. 
Složky mzdy jsou podle svého významu pro výpočet mzdy rozděleny do jednotlivých skupin. Složka mzdy nese informaci o tom zda se zadává ručním vstupem (nebo importem z jiného systému) měsíčně s možností označení na trvalou, vypočítává se zpracováním mezd z parametrů mzdy, pracovního poměru nebo osobních údajů osoby. 
Mzdové složky, které vstupují do účetnictví (složky tvořící hrubou mzdu, pojištění, daně, srážky, zálohu a dobírku) musí mít nastaven účetní účet.

Zdravotní pojišťovny

Tabulku je nutné vyplnit údaji o zdravotních pojišťovnách zaměstnanců (viz osobní údaje zaměstnanců). U jednotlivých zdravotních pojišťoven nezapomeňte před zpracováním mezd, doplnit jejich čísla bankovních účtů na které budou zasílány odvody na ZP.

Pobočky ČSSZ

Pomocný číselník pracovišť. U OSSZ ke které spadá vaše organizace je nutné doplnit č. financčího účtu a Váš variabilní symbol. Tyto údaje jsou nutné pro platbu odvodů a tisk či export sestav.

Podřízené stránky (1): Fondy pracovní doby - kalendáře
Comments