TeamOnline PAM‎ > ‎

Parametry pro výpočet mezd

Parametry pro výpočet mezd
Fond pracovní doby - kalendáře

Svátky

Seznam svátků v aktuálním roce. 

Číselník mzdových složek

Mzda zaměstnance se skládá z tzv. mzdových složek. Mzdová složka je základní prvek, se kterým budete pracovat, viz funkce Vstup měsíčních dat a výpočet mzdy. 
Složky mzdy jsou podle svého významu pro výpočet mzdy rozděleny do jednotlivých skupin. Složka mzdy nese informaci o tom zda se zadává ručním vstupem (nebo importem z jiného systému) měsíčně s možností označení na trvalou, vypočítává se zpracováním mezd z parametrů mzdy, pracovního poměru nebo osobních údajů osoby. 
Mzdové složky, které vstupují do účetnictví (složky tvořící hrubou mzdu, pojištění, daně, srážky, zálohu a dobírku) mají v tabulce ve sloupci Do účta ANO-NE vyplněno ANO.

Seznam zdravotních pojišťoven

Tabulku je nutné vyplnit údaji o zdravotních pojišťovnách zaměstnanců (viz osobní údaje zaměstnanců).

Podřízené stránky (1): Fondy pracovní doby - kalendáře
Comments