TeamOnline PAM‎ > ‎

Příkazy k úhradě mzdy

Platby se generují při uzavření období a nebo ručně lze v Číselníky/Období, dole záložka Platby a tlačítko Generuj platby.
Comments