Roční výstupní sestavy

Roční přehled mezd zaměstnanců
Potvrzení o zdanitelných příjmech
Podklady pro roční výpočet daně
Náklady na zaměstnance
Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu
Evidenční listy důchodového pojištění
Přehled neodpracované doby
Přehled uzávěrek
Zápočtové listy

Comments