Měsíční výstupní sestavy

Přehled mezd
Zdravotní pojištění (tisk, XML)
Sociální pojištění (tisk, XML)
Srážky
Neodpracovaná doba - nemocenské pojištění
Neodpracovaná doba - čerpání dovolených
Vyživované osoby
Přehled mzdových složek


Comments