Měsíční výstupní sestavy

Přehled mezd
Elektronické i tištěné výplatní pásky
Zdravotní pojištění (tisk, XML)
Sociální pojištění (tisk, XML)
Daň z příjmu
Přehled srážek
Neodpracovaná doba - nemocenské pojištění
Neodpracovaná doba - čerpání dovolených
Vyživované osoby
Přehled mzdových složek
Platební příkazy

Comments