Zdravotní klasifikace zaměstnance

Stisknutím tlačítka se zobrazí pomocné okno s tabulkou, do které můžete zapsat položky, jež určují zdravotní klasifikaci zaměstnance včetně datumu platnosti. Prázdné datum platnosti DO značí platnost na dobu neurčitou. Způsob práce je shodný se zadáním Důchodu, resp. invalidity zaměstnance.

Číselník přípustných položek

Stisknutím tlačítka se zobrazí pomocné okno s tabulkou, do které lze zapsat položky, jež určují zdravotní klasifikaci zaměstnance včetně datumu platnosti. Prázdné datum platnosti DO značí platnost na dobu neurčitou. Způsob práce je shodný se zadáním Důchodu, resp. invalidity zaměstnance. 
  • 0040  Průkaz ZTP-P 
  • 0042  Průkaz ZTP
  • 0044  TZP II./III. st.

Držitel průkazu TZP II./III. stupně.

  • 0046  ZPS 
Některé položky jsou rozhodné pro uplatnění nezdanitelných částek a úlev na zdravotního pojištěni (držitel průkazu ZTP-P nebo průkazu ZTP II./III. stupně). V závislosti na datech platnosti program automaticky zajistí správné uplatnění těchto úlev.

Comments