Tabulka vyživovaných dětí

Příjmení a jméno dítěte

Na záložce děti u osob, je možné zadat vyživované osoby k jednotlivým pracovníkům.

 
 

Pořadí dítěte

Dúležitý údaj podle kterého je vypočítána výš daňové slevy nebo daňového bonusu.

Rodné číslo

Povinný údaj. Z rodného čísla se vypočte věk dítěte a datum, ve kterém dítě dosáhne zletilosti - 18 let. Toto datum se zapíše do údaje Konec nároku na daňový odpočet.

Pohlaví

doplněno z rodného čísla

Konec nároku na daň. odpočet

Datum, do kterého je možno uplatnit nezdanitelnou částku na dítě. Datum je nastaveno do 18 let věku dítěte. Pokud starší dítě studuje a nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání z důvodů nemoci, můžete datum postupně posunout až na hranici 26 let věku dítěte.

Sleva na dani

zaškrtnutí znamená ANO - na dítě bude uplatňována nezdanitelná částka. Při výpočtu daně program provádí kontrolu na datum konce nároku. V případě, že dítě ztratí nárok na odpočet nezdanitelné částky není odpočet uplatněn a obsluha je při výpočtu daně na tuto skutečnost upozorněna. 

Držitel průkazu ZTP-P

Datum, od kterého je dítě držitelem průkazu ZTP-P a vzniká tak nárok na odpočet dvojnásobné nezdanitelné částky.

Comments