Tabulka vyživovaných dětí

Příjmení a jméno dítěte

Rodné číslo

Povinný údaj. Z rodného čísla se vypočte věk dítěte a datum, ve kterém dítě dosáhne zletilosti - 18 let. Toto datum se zapíše do údaje Konec nároku na daňový odpočet.

Věk

Orientační údaj aktualizovaný programem

Konec nároku na daň. odpočet

Datum, do kterého je možno uplatnit nezdanitelnou částku na dítě. Datum je nastaveno do 18 let věku dítěte. Pokud starší dítě studuje a nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání z důvodů nemoci, můžete datum postupně posunout až na hranici 26 let věku dítěte.

Daňový odpočet - Ano/Ne

Odpověď ANO - na dítě bude uplatňována nezdanitelná částka. Při výpočtu daně program provádí kontrolu na datum konce nároku. V případě, že dítě ztratí nárok na odpočet nezdanitelné částky není odpočet uplatněn a obsluha je při výpočtu daně na tuto skutečnost upozorněna. V tomto případě přepište odpověď na NE a nebo posuňte datum konce nároku.

Pořadí dítěte

Podle pořadí programu v případě daňového odpočtu vybere správnou výši, (mění se ročně)
Výpočet nejdříve vytvoří množinu dětí pro danou osobu, které mají nárok opět podle datumu Mají nárok do: to je z důvodu když jedno dítě dovrší věku kdy již ztrácí nárok. Od tohoto okamžiku se jako první dítě začne chovat dítě, které bylo doposud druhé. 

Držitel průkazu ZTP-P

Datum, od kterého je dítě držitelem průkazu ZTP-P a vzniká tak nárok na odpočet dvojnásobné nezdanitelné částky.

Comments