Důchod, invalidita zaměstnance

Zde lze zadat položky, jež určují důchod, resp. invaliditu zaměstnance včetně datumu platnosti. Prázdné datum platnosti DO značí, že položka má platnost na dobu neurčitou. 

Číselník přípustných položek:

  • 0030  Starobní důchod
  • 0032  Vdovský důchod
  • 0034  Část. invalidní důchod
  • 0036  Invalidní důchod 
Důchod, resp. invalidita jsou položky rozhodné pro uplatnění nezdanitelných částek a snížení vyměřovacího základu zdravotního pojištění. V závislosti na datech platnosti program automaticky zajistí správné uplatnění těchto úlev.

Výše starob. důchodu [Kč za rok]:

Evidenční údaj pro roční vyúčtování daně.

Comments