TeamOnline PAM‎ > ‎

Karta zaměstnance

Osobní údaje zaměstnance

Zaměstnance nelze vymazat, pokud na něj existují tzv. odkazy, tj. má např. přidělený pracovní poměr. Smazání zaměstnance a tím definitivní ukončení jeho zpracování se nabízí na konci kalendářního roku za podmínky, že všechny jeho pracovní poměry končí v tomto roce a nezasahují do nového roku. (řešit platností)

Osobní číslo

Základní číselná identifikace zaměstnance používaná v rámci celého systému. Dané osobní číslo může být přiděleno zaměstnanci pouze 1x a nelze ho v průběhu zpracování měnit. Při zakládání nových zaměstnanců doporučujeme dodržovat vzestupné pořadí.

Jméno Příjmení

Rodné číslo
Povinný údaj ve výstupních sestavách. Dle rodného čísla program určí věk, pohlaví a datum narození.

Datum narození

Údaj je automaticky odvozen z rodného čísla.

Místo narození

Evidenční údaj na sestavy

Stav státní příslušnost a rodné jméno

Povinný údaj na mzdovém listu zaměstnance

Daňové údaje

Údaj určuje zda zaměstnanec u zaměstnavatele podepsal "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků k uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně" dále jen Prohlášení.

Odpověď ANO znamená, že daňová záloha ze mzdy mu bude vypočtena pomocí daňové tabulky a že pracovníkovi vzniká nárok na snížení daňového základu o nezdanitelné částky.
V případě, že zaměstnanec nepodepsal prohlášení, odpověď NE (daňové prohlášení podepsal u jiného zaměstnavatele) bude zdaněn zvláštním režimem a to do 2000,- Kč - konečnou srážkovou daní 15% a nad 2000,- Kč - daňovou zálohou. Ze základu daně nebudou odečteny nezdanitelné částky.

Uplatnění nezdanitelných částek

ANO/NE Zaměstnanec, který podepsal daňové prohlášení obvykle uplatňuje i nezdanitelné částky. Může však prohlášení podepsat a částky neuplatnit. 

Seznam bankovních spojení

Při tvorbě příkazů k úhradě pro mzdu na účet a pro srážky je nutné znát bankovní spojení příslušných plateb. K tomu slouží tabulka všech bankovních spojení.
Pro příkazy k úhradě, je nutné nejdříve vyplnit bankovní spojení na:
Finanční úřad zálohová daň
Finanční úřad srážková daň
OSSZ - sociální pojištění

Jméno manžela(ky) -

Rodné číslo manžela(ky)
Evidenční údaj pro roční vyúčtování daně

Studium

Stisknutím tlačítka se zobrazí pomocné okno s tabulkou, do které můžete zapsat položku, jež určuje studium zaměstnance včetně dat platnosti. Způsob zpracování je shodný se zadáním důchodu, resp. invalidity zaměstnance. Dnem 31.12.1998 skončila platnost par. 56 ods. 1 zákona 48/97 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Podle tohoto ustanovení měl nárok na odpočet ze základu zdrav. pojištění student vysoké školy starší 26 let. Toto přechodné ustanovení nelze od ledna 1999 použít, takže těmto studentům je sráženo zdrav. pojištění z celého příjmu. Zároveň je třeba tyto studenty odhlásit na zdravotní pojišťovně, jako osoby, za které je plátcem pojistného stát.