TeamOnline PAM‎ > ‎

Karta zaměstnance

Osobní údaje zaměstnance

Zaměstnance nelze vymazat, pokud na něj existují tzv. odkazy, tj. má např. přidělený pracovní poměr. Smazání zaměstnance a tím definitivní ukončení jeho zpracování se nabízí na konci kalendářního roku za podmínky, že všechny jeho pracovní poměry končí v tomto roce a nezasahují do nového roku. (řešit platností)

Osobní číslo

Základní číselná identifikace zaměstnance používaná v rámci celého systému. Dané osobní číslo může být přiděleno zaměstnanci pouze 1x a nelze ho v průběhu zpracování měnit. Při zakládání nových zaměstnanců doporučujeme dodržovat vzestupné pořadí.

Jméno Příjmení

Rodné číslo
Povinný údaj ve výstupních sestavách. Dle rodného čísla program určí věk, pohlaví a datum narození.

Datum narození

Údaj je automaticky odvozen z rodného čísla.

Místo narození

Evidenční údaj na sestavy

Stav státní příslušnost a rodné jméno

Povinný údaj který bude použit na mzdových  výstupech pro zaměstnance

Daňové údaje

Údaj určuje zda zaměstnanec u zaměstnavatele podepsal "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků k uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně" dále jen Prohlášení. Pokud zaškrtnete zatržítko bude v případě, že to povaha a parametry pracovního poměru umožní, uplatněna základní nezdanitelná částka na pracovníka. Pokud nebude zaškrtnuto bude odvedena zálohová nebo srážková daň dle parametrů pracovního poměru.

Trvalé bydliště

Vstupem do údaje, se dostanete do tabulky adres konkrétního pracovníka, zde je možné zadat jeho adresy. Pozor pro platné sestavy, je důležité označit jednu typem Trvalá.

Vyloučené doby

Vyloučené doby se vztahují k důchodovému pojištění a vykazují se v evidenčním listu důchodového pojištění. Mezi tyto doby patří doba dočasné pracovní neschopnosti, doba ošetřování nebo péče o dítě