TeamOnline PAM‎ > ‎

Export do účetnictví

Pro úspěšné splnění této podmínky je potřeba splnit následující:
1. v globálním nastavení systému na záložce PAM musí být vybrána kniha dokladů pro zaúčtování mezd. 
2. U mzdových složek které chceme účtovat musí být vyplněna pole Účet MD: / Účet DAL: Mzdové složky které toto nebudou mít vyplněné nebudou nahrány do účetnictví. (viz nastavení účtování mzdových složek)
3. Po uspěšném uzavření období stiskem tlačítka Účtovánín které naleznete v administraci/číselníky/období.
4. POZOR! Doklad je potřeba přepnout do stavu Workflov zaúčtováno.
5. Přehled dokladů naleznete buď v účetnictví nebo ve mzdách v sekci výstupy z mezd/interní doklady.  Zde lze také získat tisk zaúčtování mezd v případě, že mzdy vedete externě a podklady předáváte pro zaúčtování do jiného účetního systému.
6. Pokud se stane, že potřebujete již vytvořený doklad zaúčtování mezd nahrát do účetnictví znovu. Vstupte do položek již vytvořeného interního dokladu dokladu a položky smažte. Potom mzdový program po stisku tlačítka zaúčtuj, do původního dokladu zapíše nové položky. Pokud smažete (stornujete) původní doklad vzniklý nahráním z mezd, dojde k vytvoření nového dokladu pod jiným číslem.
Příkaz k úhradě mezd
Po úspěšném zpracování mezd a jejich uzavření je možno vytvořit příkaz k úhradě pro proplacení mezd a odvodů za zpracované období.
Pro generaci příkazu k úhradě je nutné vstoupit do číselníky/ období a zde na aktuálně uzavřeném období vygenerovat platby
Comments