TeamOnline MIS‎ > ‎

Pohledy

Funkce Pohledy slouží pro rychlou tvorbu vlastních výstupů bez znalosti SQL jazyka.

Libovolná sestava z více tabulek může být snadno vytvořena pomocí nástroje uživatelská tvorba pohledů. Například pohledem na prodeje vzniklé z konkrétní marketingové kampaně snadno vyhodnotíte účinnost kampaně. Jednoduše porovnáte výkonnost jednotlivých obchodních zástupců, prodeje podle oblastí, druhu zboží, ročního období atd.
Výsledky lze pak periodicky zasílat emailem.

Po zvolení funkce Nový pohled v sekci Pohledy, zobrazí se v horní části hlavního okna průvodce pro tvorbu pohledu. Uživatel je nejdříve dotázán na zdrojové tabulky, které je možné vybrat ze seznamu dostupných zdrojů s možností nastavit základní podmínku pro výběr (filtr). Následujícím krokem je volba sloupců, které požadujeme zobrazit ve výsledku. V seznamu sloupců jsou vyjmenovány sloupce ze všech vybraných tabulek rozlišené pořadovým zástupným jménem tabulky (např. T01 Tnn).  Třetím a závěrečným krokem, který je nutný v případě, že tvoříte pohled z více tabulek, je definice vzájemné podmínky (vztahu) zvolených tabulek. Například tvoříme dotaz z tabulek Faktury a Položky a potřebujeme tedy spojit hlavičky faktur s jejich položkami pomocí pole obsahující číslo faktury.

Tento údaj je v tabulkách uveden v poli s názvem CIF, proto podmínku spojení nastavíme takto: T01.CIF=T02.CIF .

 

 Při tvorbě pohledu může uživatel ve spodní části okna okamžitě sledovat výsledek svého zadání.

 

Přístup k uživatelským pohledům podléhá nastavení přístupových práv (záložka Práva), přičemž pouze autor pohledu může definovat, kdo jeho pohled může použít. Úpravy samotného pohledu může provádět také pouze jeho autor. Ostatní uživatelé si však mohou pohled uložit pod novým jménem a tím se stávají automaticky jeho autory se všemi možnostmi a právy.

 

 Kromě definice přístupu k samotnému pohledu je třeba ještě definovat přístup k tabulkám, ze kterých pohled vychází. Například k pohledu Deník změn je třeba si od správce systému vyžádat přístup k tabulkám Uživatelé systému a TO_Log_Zmen. Práva k tabulkám stačí pouze pro čtení.

 

 

Příklad tvorby pohledu typ Ruční pro okno Dashboard

((select  'TO_VF_HLAVA;TO_Obecne.TO_Panely.TO_Panel_B_Komplet;(WEEKS(DATUM_VYTVORENI)=WEEKS(TODAY()));250,70' as DETAIL,'Vystavené faktury tento týden (v Kč):' as ATRIBUT, Str(FNN((select SUM(FNN(SUMA_VCETNE_DPH)) from TO_VF_HLAVA where (WEEKS(DATUM_VYTVORENI)=WEEKS(TODAY())) and not(DEL='A')))) as HODNOTA, 'N' as DEL,0 as ID) union all

(select  'TO_VF_HLAVA;TO_Obecne.TO_Panely.TO_Panel_B_Komplet;(MONTHS(DATUM_VYTVORENI)=MONTHS(TODAY()));250,70' as DETAIL,'Vystavené faktury tento měsíc (v Kč):' as ATRIBUT, Str(FNN((select SUM(FNN(SUMA_VCETNE_DPH)) from TO_VF_HLAVA where (MONTHS(DATUM_VYTVORENI)=MONTHS(TODAY())) and not(DEL='A')))) as HODNOTA, 'N' as DEL,1 as ID))

Zeleně označená část definuje parametry pro otevření detailu
  • TO_VF_HLAVA - zdrojová tabulka
  • TO_Obecne.TO_Panely.TO_Panel_B_Komplet - java objekt pro tabulky s detailem (po doubleclicku)
  • (WEEKS(DATUM_VYTVORENI)=WEEKS(TODAY())) - podmínka výběru
  • Hodnoty 250,70 - šířky sloupců v dasboardu
  • DETAIL - jméno skupiny parametru (konstanta)

Modře označená část je název informačního řádku

  • 'Vystavené faktury tento týden (v Kč):' - popisek
  • ATRIBUT - konstantní název

Žlutě označená část vrací vypočtenou hodnotu (vlastní select)
  • HODNOTA - název pro hodnoty
Červeně označená je povinná část
  • 'N' as DEL,0 as ID 
za union all přidáváme další řádek
Comments