Jak správně zadat DPH na dokladech

Na položkách dokladů lze pracovat se sazbou DPH a nastavením výpočtu hodnot několika způsoby.

Vysvětlení významu jednotlivých voleb u sazby DPH:
  • Cena bez DPH (program dopočte k základu DPH)
  • Cena s DPH (program zadanou hodnotu rozpočte na základ a DPH - tzv. maloobchodní cena)
  • DPH koeficientem (program zadanou hodnotu rozpočte na základ a DPH koeficientem)
  • Jen základ (slouží pro zadání položky přenesené daňové povinnosti resp reverse charge)
  • Jen DPH (slouží pro zadání vratky DPH)

Výslednou hodnotu základu a DPH lze pak upravit ručně po zaškrtnutí volby "Zadat ručně". Zejména u přijatých faktur je tato volba často využívána z důvodu rozdílných výpočtů a zaokrouhlování účetních systémů.


Co je to třístranný obchod

Jedná se o speciální, nejjednodušší případ obchodu v řadě. Například česká firma objedná pro svého německého partnera zboží na Slovensku. 
Při této formě obchodu bude možné uplatnit zjednodušený režim DPH, ale jen pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky: 
 • Účastní se pouze tři subjekty (prodávající, prostřední osoba, kupující) registrované k dani ve třech různých členských státech. 
 • Předmětem obchodu je dodání téhož zboží v nezměněné podobě. 
 • Zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. 
Zboží je tedy dodáváno z jedné členské země zákazníkovi do druhé členské země přes obchodníka třetí členské země. 
V praxi bude postup následující: 
 • Prodávající zboží fyzicky přepraví nebo odešle kupujícímu do členského státu a vystaví zprostředkovateli fakturu. Na ní uvede, že se jedná o osvobozenou transakci, kterou deklaruje jak v daňovém přiznání, tak v souhrnném daňovém hlášení. 
 • Prostředník vystaví kupujícímu daňový doklad, na který vyznačí, že se jedná o třístranný obchod, a uvede tuto transakci do souhrnného hlášení s označením kódu pro třístranné obchody. 
 • Kupující: v rámci svého daňového přiznání přizná a zaplatí DPH za pořízení zboží z jiného členského státu. (Pokud bude mít nárok na odpočet, nechá si daň vrátit.)

Comments