Jak správně zadat DPH na dokladech

Na položkách dokladů lze pracovat se sazbou DPH a nastavením výpočtu hodnot několika způsoby.

Vysvětlení významu jednotlivých voleb u sazby DPH:
    • Cena bez DPH (program dopočte k základu DPH)
    • Cena s DPH (program zadanou hodnotu rozpočte na základ a DPH - tzv. maloobchodní cena)
    • DPH koeficientem (program zadanou hodnotu rozpočte na základ a DPH koeficientem)
    • Jen základ (slouží pro zadání položky přenesené daňové povinnosti resp reverse charge)
    • Jen DPH (slouží pro zadání vratky DPH)

Výslednou hodnotu základu a DPH lze pak upravit ručně po zaškrtnutí volby "Zadat ručně". Zejména u přijatých faktur je tato volba často využívána z důvodu rozdílných výpočtů a zaokrouhlování účetních systémů.
Comments