Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení slouží k tomu, abychom správce daně informovali o zdanitelných plněních, která jsme udělali se subjekty z jiných států EU.

Kdy podat souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení podáme jen tehdy, pokud máme k jeho podání důvod. Nulové nepodáváme. Tedy podáváme jej například když jsme:
  • dodali zboží do jiného státu EU osobě registrované k DPH v jiném státě EU (§ 102 odst. 1 písm. a) až c) Zákona o DPH
  • poskytli službu s místem plnění v jiné zemi EU, je-li příjemce služby povinen přiznat a zaplatit daň, například jsme umístili reklamu z Google AdSense na svém webu (§ 102 odst. 1 písm. d) Zákona o DPH)
  • přemístili obchodní majetek do jiného státu EU za účelem uskutečňování ekonomických činností
Více a podrobněji viz § 102 odst. 1 písm. a) až d) Zákona o DPH

Postup

Ve stromu Výkazy pro státní správu - Souhrnné hlášení je nutné nejdříve pro vybrané období vygenerovat záznam.


Vlastní zpracování zajistíte tak, že v horní nástrojové liště stisknete ikonu Přidat a zadáte období, pro které chcete souhrnné hlášení vytvořit. V sekci souhrnné hlášení jsou, podobně jako je tomu v případě  kontrolního hlášení nebo výkazu DPH, archivovány výkazy za všechna zpracovaná období. Je tak možné se kdykoliv ke konkrétnímu výkazu vrátit a znovu vyexportovat do elektronické podoby (XML).


Detail záznamu souhrnného hlášení pro období 201512

Které doklady se objeví v Souhrnném hlášení?

Program sám vyhodnotí doklady, které spadají do výkazu souhrnného hlášení na základě následujících údajů:

U obchodního partnera musí být v adresáři uvedeno že se jedná o plátce DPH.

Sídlo odběratele musí být v zemi, která je členem EU. Řádek DPH na dokladu musí být 20 až 25


Hlavní okno modulu Souhrnné hlášení
Hlavní okno modulu souhrnné hlášení. V horní části okna je seznam jednotlivých výkazů, v prostřední části následně jednotlivé vypočtené řádky výkazu a konečně ve spodní části pak doklady spadající pod označený řádek souhrnného hlášení. Pomocí tlačítka Doklad ve spodní části, je možno vstoupit do zvoleného účetního dokladu.


Export a kontrola

Export souhrnného hlášení provedete pomocí volby XML v horní nástrojové liště. Program se následně zeptá na cestu kam má být výsledný xml soubor uložen.

Výsledný soubor můžete načíst na Daňový portál, tam ho zkontrolovat, opis si založit a odeslat.

URL adresa stránky pro načtení souboru:  https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces

TeamOnline postupuje při zaokrouhlování podle pokynů vydaných k jednotlivým tiskopisům.
Pokyny uvádějí, že přiznání DPH se v jednotlivých řádcích zaokrouhluje matematicky na koruny, pokyny k souhrnnému hlášení vyžadují zaokrouhlení na koruny nahoru.