Hlavní kniha

Výpočet Hlavní knihy spustíte ve stromu činností Výkazy pro státní správu-Hlavní kniha.
Zde na nástrojové liště zvolíte období za které se má sestava spočítat. Pokud chcete zobrazit jen účty, na kterých se v daném něco dělo (tj. mají počáteční stav a obrat MD či DAL) a ušetřit tak papír v tiskárně, zvolte Vynechat nulové účty

Výsledkem je pak tabulka se seznamem účtů s možností z každého účtu prohlédnout či prokliknout, podobně jako u jiných sestav v TeamOnline, až na primární doklady, které účet ovlivňují.


Ukázka tiskové sestavy ve formátu PDF: