Výsledovka po účtech

Sestava základního přehledu nákladových a výnosových účtů za období. 
Identifikace nákladových a výnosových účtů podléhá parametrům v Globálním nastavení.

Názvy parametrů:

 lng_VSS_Trida_Nakladovych_Uctu - (přednastavená hodnota 5)
  lng_VSS_Trida_Vynosovych_Uctu  - (přednastavená hondota 6)Comments