Účetní zápisy

Tabulka Účetní zápisy obsahuje účetní zápisy ze všech dokladů a období. Dle zdroje vzniku dělíme zápisy dle následujících typů:

 typ popis
 systémem zápis byl vygenerován standardním zaúčtováním dle účetního typu
 uživatelem zápis byl pořízen nebo upraven uživatelem
 rozdílový zápisy jsou generovány jako kurzový nebo párovací rozdíl
 pomocný zápisem typu pomocný systém zajišťuje udržení podvojnosti (zpravidla obsahuje účet X, pokud se tyto zápisy v datech vyskytují je třeba učinit opatření pro jejich odstranění)


Comments