Rozvaha po účtech

Tato sestava obsahuje rozvažné účty. Rozhodnutí, zda je účet přiřazen na stranu aktiv nebo pasiv je řízeno příznakem Aktivní/Pasivní v účetní osnově. V případě, že tento příznak prázdný rozhoduje zůstatek účtu (to platí zejména pro účty ve vztahu ke státu - pojištění, daně, nebo finančních účtů - banka, úvěry).
Comments