TeamOnline ERP‎ > ‎Saldo‎ > ‎

Dle zpoždění úhrady (Aging)

Zde lze vybrat saldo rozšířené o intervaly zpoždění úhrad po splatnosti.
 
Použití zástupných znaků v poli Účet:
  • % - nahrazuje libovolný počet znaků za zadanou hodnotou
  • [ ] - množina povolených znaků na dané pozici
 
Příklad zadání: 
  1. pokud v poli Účet necháte přednastavený znak %, vyberete všechny účty, které jsou označené příznakem salda
  2. 311% - zahrne všechny analytické účty syntetického účtu 311
  3. 3[12]1% - zahrne všechny účty, které začínají na 311 nebo 321 bez ohledu na analytiku

V horní liště okna lze též změnit intervaly pro výpočet dnů po splatnosti.
Příklad jak bude vyhodnocena pohledávka nebo závazek dle údaje zadaného v poli K datu:Comments