TeamOnline ERP‎ > ‎Saldo‎ > ‎

Upomínky

Nastavení

Než začnete funkci Upomínky používat, zkontrolujte v globálních parametrech následující hodnoty


Dále je třeba v okně Saldokonta zaškrtnout volbu Upomínat pohledávky.   


A nakonec je nutno založit dokladovou knihu upomínek s číselnou řadou pro aktuální rok.

Tvorba upomínek

Funkci naleznete ve stromu činností TeamOnline ERP - Saldo - Návrh upomínek. Jejich archiv pak v sekci Upomínky.
Postup generování upomínek je jednoduchý. Nejdříve nechte vygenerovat seznam dlužníků stiskem tlačítka Proveď v horní nástrojové liště. Po výpočtu se zobrazí seznam firem, které mají vůči naší společnosti neuhrazené závazky po splatnosti více než 14 dní. Tento interval je možno upravovat parametrem viz nastavení. U každého subjektu je ve spodní části okna k dispozici seznam dlužných dokladů s informací kolikrát již byl konkrétní doklad upomínán.
Nyní stačí pouze zaškrtávátkem označit subjekty, pro které chcete upomínky vygenerovat a stisknou tlačítko Generace upomínky.

Vygenerované upomínky naleznete ve stromu činností TeamOnline ERP - Saldo - Upomínky, kde provedete jejich vytištění, případně přímo z programu odeslání e-mailem.

Pořadí upomínek

Program si u každého dokladu eviduje kolikátá upomínka již byla na doklad vygenerována a tento údaj zobrazí jak u přehledu dlužníků, tak jej tiskne na upomínce u každého dokladu.

Comments