TeamOnline ERP‎ > ‎Saldo‎ > ‎

Pohledávky a závazky

Saldokontní případy lze vybrat dle kombinace hodnot datum, stav (uhrazené - neuhrazené - všechny), účet.

 Použití zástupných znaků v poli Účet:
  • % - nahrazuje libovolný počet znaků za zadanou hodnotou
  • [ ] - množina povolených znaků na dané pozici
 

Příklad zadání: 

  1. pokud v poli Účet necháte přednastavený znak %, vyberete všechny účty, které jsou označené příznakem salda
  2. 311% - zahrne všechny analytické účty syntetického účtu 311
  3. 3[12]1% - zahrne všechny účty, které začínají na 311 nebo 321 bez ohledu na analytiku

Program v sestavě saldo u položek v cizí měně zobrazuje též dlužné částky přepočtené do domácí měny dnem vystavení faktury a pak kurzem ke dni vygenerování sestavy saldo. Červeně jsou zvýrazněny částky, u kterých je pro nás vývoj kurzu nevýhodný (hodnota pohledávka v domácí měně se tím snižuje, závazek zvyšuje). Zeleně jsou pak zobrazeny hodnoty opačné. K 31.12. účetního období jsou tyto hodnoty použity též i k přepočtu dokladů aktuálním kurzem v roční uzávěrce.


Možné parametry:
 SALDO_POVOLENE_UCTY Příklad zadání: 311%;324% - uživatel uvidí saldo pouze pro tyto účty

Comments