TeamOnline ERP‎ > ‎Saldo‎ > ‎

Inventarizace PaZ

Modul Inventarizace pohledávek a závazků využívá stejného výpočtu jako modul Neuhrazené pohledávky a závazky datu.
K jednotlivým subjektům pak systém vygeneruje průvodní dopis a inventarizační seznam k danému datu neuhrazených pohledávek. Dokumenty je možné hromadně vytisknout nebo rozeslat emailem.Comments