TeamOnline ERP‎ > ‎

Saldo

Modul Saldo zobrazuje uhrazené či neuhrazené pohledávky a závazky. Zda je doklad saldokontní či ne je řízeno použitým saldokontním účtem na dokladu.
Nastavení saldokont naleznete - Administrace - Číselníky - Saldokonta.

Nástroje pro práci se saldokontními případy: 
V horní části okna se zobrazují saldo případy a ve spodní části okna program navrhuje možnosti k párování (dle párovacího symbolu, firmy, nebo částky).

Princip párování

Grafické značení dokladů

Nespárované doklady jsou v systému automaticky označeny červeně, spárované zeleně. Příklad postupného spárování dokladů, tak jak byly do systému postupně zadávány.