TeamOnline ERP‎ > ‎Prodej‎ > ‎

Zálohové listy vydané

Jedná se o doklady, které sice neovlivňují účetnictví (do účta vstupuje až vlastní úhrada zálohy), ale přesto je nutné vyplnit patřičný analytický účet 324 na stranu MD i DAL a nastavit stav workflow na zaúčtováno. Vzniknou tak pro každý zálohový doklad dva saldokontní zápisy. Tímto se pak při párování dokladu nabídne automaticky správné číslo účtu a využije se párovací mechanismus stejný jako u účetních dokladů. Jeden saldokontní zápis je spárován s dokladem úhrady (nejčastěji bankou nebo pokladnou) a druhý pak s dokladem vyúčtovacím. 

Způsob práce se zálohovými a vyúčtovacími doklady je podrobněji popsán v dokumentu Praktické postupy.
Comments