TeamOnline ERP‎ > ‎Prodej‎ > ‎Objednávky - prodej‎ > ‎

Scénář obchodního procesu Kathrein

1. Objednávka prodejní

(před stavem wf Objednáno = kalkulace prodejní, stav objednáno a vyšší = objednávka prodejní)

 1. Standardním způsobem založit kalkulaci prodejní, vybrat firmu atd...

 2. Pokud není v Adresáři v kartě klienta nastaveno v jaké měně se obchoduje, zvolit měnu. Program načítá kurz z předchozí dne.

 3. Vybrat položky z ceníku - jednotlivě nebo hromadně.

 4. Vybrat sklad napřílad (KAT EXT).

 5. Stisknout tlačítko Nákupní ceny dle odběratele (to doplní správné nákupní ceny pro daného odběratele). Je třeba provést, je když chce uživatel provést analýzu výnosnosti objednávky. Cena nákupní se doplní do nákupní poptávky automaticky.  

 6. Vizuálně vyhodnotit marže na položkách - červená hodnota je nepřípustná a je třeba opravit cenu nebo konzultovat s nadřízeným.

 7. Zavřít objednávku.


Stavy workflow přepínám dle vývoje případu (přijato, nabídnuto, objednáno, hotovo, …)

Od stavu objednáno dochází k automatické rezervaci zboží na dané prodejní objednávce.


2. Objednávka nákupní

(před stavem wf Objednáno = poptávka nákupní, stav Objednáno a vyšší = objednávka nákupní)

 1. Pokud zboží nemám skladem (zjistím u položky pod tlačítkem Sklad kolik na jakých skladech máme)

 2. V případě, že skladem není požadované množství na hlavičce dokladu objednávky prodejní nechám vygenerovat nákupní poptávku - Cíle - Poptávky vydané.

 3. Pozor tento krok je možné provést až od stavu workflow Objednáno.

 4. Přes vazby mohu zobrazit konkrétní poptávku(y).

 5. Dle informace od dodavatele doplním datum dodání na položky.

 6. Pozor je nutno doplnit datum odeslání. Pokud není vyplněno, objednávka nákupní je otevřená a přidávají se na ní položka z dalších objednávek prodejních! Program přidává do otevřených poptávek, které založil konkrétní uživatele, aby nedocházelo k doplnění do poptávky jiného uživatele.


3. Příjem zboží na sklad

 1. Když fyzicky zboží dorazí - skladník otevře nákupní poptávku a zvolí cíle (přístupné opět až od stavu wf Objednáno).

 2. Zvolit řádnou skladovou řadu, případně upravit ks a vytvoří příjemku.

 3. Kurz pro měnu se doplní sám z platného lístku, pokud kurz nenajde v lístku, použije kurz, který je na objednávky nákupní.


4. Vyskladnění zboží

 1. Modul ELI - Objednávky k vyskladnění - tlačítko Zpracuj.

 2. Zobrazí se nevyřízené objednávky, které obsahují zboží skladem a není na ně napojená neuhrazená zálohová faktura.

 3. K vyskladnění volím objednávky dle priority nebo data od nejstarší k nejmladší.

 4. Objednávku otevřu a přes Cíle - provedu výdej zboží z konkrétních skladů.

 5. Přes tlačítko u pole Kopie do dokladu zobrazím výdejku a vytisknu sestavu Dodací list.


5. Fakturace

 1. Fakturantka zvolí funkci ELI - Dodáno - nevyfakturováno - stisk Zpracuj.

 2. Z výsledku vybere postupně objednávky a přes Cíle - následník Faktura vydaná bude založena faktura na vyskladněné položky.

 3. V dolní části v detailu objedávky jsou k dispozici v záložkách podrobnější údaje o stavu realizace.

 4. Přes tlačítko u pole Kopie do dokladu zobrazím fakturu a vytisknu.

 5. Kurz je přebírán z platného kurzového lístku z předchozího dne.

 6. Objednávku prodejní označím stavem wf Hotovo.


Případ je uzavřen.Využité zásuvné ELI moduly:


Skutečný stav zásob k datu: zásoby skladem-objednáno od zákazníka(rezervováno)=předpokládaný stav zásob skladem.

Backlog: otevřené nedodané skladové položky objednávek prodejních - zobrazuje kolik jednotek zbývá vyfakturovat dle skladu, včetně sumy cen prodejních.

Intake: podobně jak Backlog s možností analyzovat dle časového úseku od - do.

Budoucí fakturace: otevřené nedodané skladové položky objednávek prodejních obsahující potvrzený termín dodání dodavatelem (Zobrazuje vše bez ohledu na sklady, obsahuje sloupce období pro časovou analýzu, zobrazuje finanční hodnoty budoucí fakturace).

Objednávky k vyskladnění: zobrazuje objednávky prodejní, které obsahují položky možné k vyskladnění (zboží je právě skladem).

Dodáno - nevyfakturováno: zobrazuje objednávky prodejní, které obsahují skladem vydané položky (zboží bylo již ddáno), které je nutné vyfakturovat.Comments