TeamOnline ERP‎ > ‎Prodej‎ > ‎

Objednávky - prodej

Význam grafického znázornění realizovatelnosti kalkulací/objednávek.

Realizovatelnost se počítá dle aktuálního stavu skladových zásob včetně informací o rezervacích. 

Významy grafických symbolů:
  zelený terč - uzavřený doklad (nastavuje uživatele pomocí stavu workflow)
  žlutý terč - vše stoprocentně realizovatelné (vypočítáváno vzorcem počet ks na objednávce mínus již vyskladněné zboží na danou zakázku je větší nebo rovno dostupné (nerezervované) zboží na skladu) 
  poloviční žlutý terč - alespoň jedna položka objednávky je stoprocentně realizovatelná, ale celou objednávku není možno realizovat. (vypočítáváno vzorcem počet ks na objednávce mínus již vyskladněné zboží na danou zakázku je větší nebo rovno dostupné (nerezervované) zboží na skladu) 
  červený terč - není možno zrealizovat ani jednu položku objednávky.
Postup pro přepočet prodejních cen na položce kalkulace/objednávky.

Funkce přepočte položky na kalkulaci dle platného cenového listu.. Přepočítávají se ceny prodejní. Dále se přepočítávají též ceny nákupní, ale pouze v případě, že je cena nákupní zadána v katalogu. Pokud je v katalogu cena 0,- , ponechá program na kalkulaci nákupní cenu beze změny. Postup je znázorněn na obrázku.


Položka kalkulace (prodejní objednávky)


Významy speciálních polí položky kalkulace (prodejní objednávky) a jejich možné vlastnosti:
 • Pořadí - změnou čísla řídíte pozici položky na tiskové sestavy (čím vyšší číslo tím níže položka bude řazena)
 • Sazba DPH a způsob výpočtu více info
 • Rezervovat - zarezervuje zboží pro danou zakázku (lze nastavit též automatické rezervace - kontaktujte svého implementátora)
 • Sleva kusová - přebírá se dle nastavení cenového listu 
 • Katalogová cena - standardní prodejní cena dle údaje v katalogu (slouží pro porovnání s ručně upravenou cenou)
 • Ceníková cena - cena z ceníku pro danou skupinu firem a měnu (slouží pro porovnání s ručně upravenou cenou)
 • Cena nákup - nákupní cena z katalogu v CZK a měně (slouží pro porovnání s ručně upravenou cenou)
 • Marže - vypočtená marže pro danou položky (v případě, že cena prodejní je nižší než nákupní, svítí červeně)
 • Marže výrobce - dotahuje se z karty z katalogu zboží (zakázková úprava, využití při obchodu matka-dcera)
 • Marže minimální - načítá se z katalogu z oddělení pro dané zboží, kde si nastavíme minimální marži pod kterou se po slevách nechceme dostat
 • Index - index ziskovosti vzorec:  ((cena nákup*marže%+cena prodej-cena nákup)/cena prodejní)
 • Index +/-  - Index/konst.index optimal-1
 • CM celkem - cenová marže celkem vzorec:  cena prodej-cena nákupProtože každá společnost může mít specifické požadavky na vnitrofiremní postupy a obchodní scénáře, může se oblast nákupu a prodeje též značně lišit dle individuálního nastavení pomocí knih dokladů a workflow.

Vzorový scénář obchodního procesu obsahující zákaznické úpravy Kathrein CSKontrola minimálního objednacího množství a počtu v balení

Comments