TeamOnline ERP‎ > ‎Nákup‎ > ‎

Faktury přijaté

Pořízení přijaté faktury

Do systému TeamOnline lze přijaté faktury zadat několika způsoby. Ručně, kdy vyplníte hlavičku dokladu a opíšete položky, druhým způsobem je vytvoření přijaté faktury ze skladové příjemky viz popis níže a třetím způsobem je načtení přijaté faktury z e-mailu pomocí funkce procesy.

Hlavička faktury vydané

Význam datumových polí:
Datum účtování - dle tohoto datumu je řízeno do jakého účetního období doklad spadá (účetním typem lze přenastavit, že řídícím datumem bude datum uplatnění)
Zdanitelné plnění - údaj přepsaný z přijaté faktury (vytištěný na dokladu) - údaj se zobrazuje v kontrolním hlášení
Datum uplatnění DPH - dle tohoto datumu je řízeno do jakého (období) výkazu DPH a kontrolního hlášení doklad spadá
Splatno - datum splatnosti dokladu

Od verze 7.0.7345 přibylo pole
Vystaveno - datum fyzického vystavení dokladu dodavatelem. Toto pole zatím nemá žádný vliv na účetní sestavy či daňové výkazy. Údaj je možno využít úpravou účetního typu.

Položka přijaté faktury:Položka standardně přebírá účty, zakázku, řádky DPH a středisko z hlavičky dokladu. Na záložce Účtování lze však pro každou položku případně doplnit individuální hodnoty a zaúčtovat tak samostatně. 
(na příkladu je uvedeno zadání řádků DPH při režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92)

Tvorba přijaté faktury ze skladové příjemky

V případě, že se přijatá faktura týká nákupu zboží na sklad, je doporučeno načíst do přijaté faktury konkrétní konkrétní příjemku na sklad pomocí tlačítka Zdroje v záhlaví dokladu. Je nutné, aby bylo správně nastaveno workflow pro zdroj z daného skladu na knize přijatých faktur. Příjemky vytvořené rozpuštěním ostatních nákladů se do přijaté faktury nekopírují. Částka za dodatečné náklady je zadána do faktury ručně a je následně s příjemkou spárována.

Další postupy


Comments