TeamOnline ERP‎ > ‎

Nákup

Základní schéma procesu nákupu řešeného pomocí přednastavených knih a workflow.

Příklad jednoho z možných scénářů nákupu, kdy je prvotně dodáno zboží a následně faktura přijatá.
Doklad, kterým tento scénář začíná, je zpravidla uživatelem generován z dokladu kalkulace z oblasti Prodej.
Ve schématu je doklad Poptávka a objednávka záměrně zobrazen společně, neboť v systému TeamOnline se jedná o jeden a tentýž doklad a jeho status je vyjádřen stavy workflow.