TeamOnline ERP‎ > ‎Katalog, zásoby‎ > ‎

Produkty

Okno katalogu produktů:

Ve spodní části okna jsou k dispozici záložky s dalšími detailními informacemi jako jsou:
 • Zásoby - informace na kterých skladech se zboží vyskytuje (zde je možno na sklad zboží i přiřadit)
 • Ceny produktů a služeb - informace o základní cenách v měnách (tyto ceny slouží pro výpočet cena v cenových listech)
  • nákupní cena (slouží pro editaci uživatele)
  • průměrná cena (je měněna programe v závislosti na skladových příjemkách)
  • základní prodejní cena (slouží pro editaci uživatelem - bývá nejvíce používána pro výpočet cen v cenových listech)
 • Pravidelné kontroly zařízení (viz. modul Revize-údržba)
 • Položky cenového listu - informace v jakých cenových listech se toto konkrétní zboží/služba nachází

Karta produktu
 • Kód zboží - nejvýhodnější je používat standardní kódy zboží (pokud to povaha a kódování dodavatele umožňuje) 
 • Vlastní název zboží 
 • EAN – kód 
 • Popis – libovolný popis produktu služby nebo zboží. 
 • Nákupní cena 
 • Průměrná cena 
 • Základní prodejní cena 
 • Sazba DPH 
 • Typ produktu - zda se jedná o skladovou evidenci nebo o službu (má vliv vyhodnocování stavů realizovatelnosti v modulu Prodej-Objednávky a dále na chování programu při fakturaci reverse charge)
 • Náhradní produkt – informaci o zaměnitelnosti 
 • URL – internetová stránka produktu 
 • Rozměry 
 • Platnost od do 
 • Evidovat výrobní číslo (lze změnit pouze pokud k dané položce neexistuje žádný skladový pohyb) 
 • Evidovat šarže (lze změnit pouze pokud k dané položce neexistuje žádný skladový pohyb) 
 • Evidovat expirace (lze změnit pouze pokud k dané položce neexistuje žádný skladový pohyb)

 Tip!  Ze zde uvedených cen se následně tvoří ceníky, věnujte proto zadání cen pozornost.V katalogu zboží v detailu karty je záložka Složení, kde je možné přidat podřízené karty z katalogu zboží. Z těchto karet jsou pak vypočteny ceny na složené kartě. K výpočtu ceny dochází také vždy, když je dodatečně upravena cena na podřízených kartách. Katalog zboží a položky ceníků obsahují možnost vícenásobného zařazení do oddělení zboží. Každé oddělení může obsahovat takzvanou minimální doporučenou marži při prodeji. Pokud je zboží zařazeno ve více odděleních, akceptuje program nejnižší minimální doporučenou marži.

Přecenění

Funkce přecenění slouží pro výpočet či přepočet cen v Katalogu zboží mezi dvěma měnami dle zadaného kurzu. Po stisku tlačítka Přecenit se program dotáže, zda má výpočet provést na jednu položku, jen označené položky nebo všechny položky v katalogu. 
Operace Přecenění je nevratná!

Po dokončení výpočtu Přecenění jsou automaticky aktualizovány a položky v cenových listech.

Oddělení katalogu produktů

Pro snazší orientaci v katalogu doporučujeme zařadit produkty do oddělení. Oddělení můžeme tvořit víceúrovňová a každý produkt lze zařadit vícekrát. Zařazení produktu(ů) provedeme následovně. Umístíme kurzor na požadovaný uzel ve stromu oddělení, po stisku tlačítka Zařadit (dostupného v nástrojové liště) je nabídnut seznam produktů, které ještě nejsou v daném oddělení přiřazeny. Dále můžeme pokračovat tak, že zvolíme jeden produkt, jen označené produkty, všechny kromě označených případně celý výběr. Operaci dokončíme opět stisknutím tlačítka Zařadit.Comments