TeamOnline ERP‎ > ‎Katalog, zásoby‎ > ‎

Produkty

Okno katalogu produktů

Karty v katalogu lze přiřazovat do oddělení, podobně jako je zvykem například v internetových e-shopech. Každá karta může být přiřazena do libovolného množství oddělení, na rozdíl od Skupin zboží, kde může byt přiřazena pouze v jedné skupině.


Ve spodní části okna jsou k dispozici záložky s dalšími detailními informacemi jako jsou:
 • Zásoby - informace na kterých skladech se zboží vyskytuje (zde je možno na sklad zboží i přiřadit)
 • Ceny produktů a služeb - informace o základní cenách v měnách (tyto ceny slouží pro výpočet cena v cenových listech)
  • nákupní cena (slouží pro editaci uživatele)
  • průměrná cena (je měněna programe v závislosti na skladových příjemkách)
  • základní prodejní cena (slouží pro editaci uživatelem - bývá nejvíce používána pro výpočet cen v cenových listech). Je tak možno z jednoho místa vidět komu a za kolik toto zboží dodáváte.
 • Položky ceníkového listu - zobrazuje odkazy na cenové listy, ve kterých se vybraná položka nalézá. 
 • Složení - v případě výrobku nebo složené karty je na této záložce vidět rozpad z čeho se skládá.
 • Pravidelné kontroly zařízení (viz. modul Revize-údržba)
 • Parametry - kartu je možno doplnit o další speciální pole (například otáčky motoru, výkon, normy atd...)

Karta produktu


 • Kód zboží - nejvýhodnější je používat standardní kódy zboží (pokud to povaha a kódování dodavatele umožňuje) 
 • Vlastní název zboží s možností zadat různé jazykové mutace
 • EAN – kód 
 • Popis – libovolný popis produktu služby nebo zboží. 
 • Skupina zboží - slouží k nastavení automatického účtování
 • Nákupní cena 
 • Průměrná cena 
 • Základní prodejní cena 
 • Sazba DPH 
 • Typ produktu *) - uveďte zda se jedná o skladovou zásobu nebo o službu (má vliv vyhodnocování stavů realizovatelnosti v modulu Prodej-Objednávky a dále na chování programu při fakturaci reverse charge)
 • Náhradní produkt – informaci o zaměnitelnosti 
 • URL – internetová stránka produktu 
 • Rozměry 
 • Platnost od do 
 • Evidovat výrobní číslo (lze změnit pouze pokud k dané položce neexistuje žádný skladový pohyb) 
 • Evidovat šarže (lze změnit pouze pokud k dané položce neexistuje žádný skladový pohyb) 
 • Evidovat expirace (lze změnit pouze pokud k dané položce neexistuje žádný skladový pohyb)

*
Typ produktu (skladová zásoba / služba ) má vliv na automatické doplnění řádků DPH při vývozu a dovozu zboží v rámci Evropské unie (tzv. reverse charge) Na ceny uvedené na položkách katalogu se mohou být následně odkazovat při výpočtu položky cenových listů. Proto, prosím, věnujte změnám v katalogu dostatečnou pozornost a raději konzultujte úpravy s kompetentní osobou.V katalogu zboží v detailu karty je záložka Složení, kde je možné přidat podřízené karty z katalogu zboží. Z těchto karet jsou pak vypočteny ceny na složené kartě. K výpočtu ceny dochází také vždy, když je dodatečně upravena cena na podřízených kartách. Katalog zboží a položky ceníků obsahují možnost vícenásobného zařazení do oddělení zboží. Každé oddělení může obsahovat takzvanou minimální doporučenou marži při prodeji. Pokud je zboží zařazeno ve více odděleních, akceptuje program nejnižší minimální doporučenou marži.

Přecenění

Funkce přecenění slouží pro výpočet či přepočet cen v Katalogu zboží mezi dvěma měnami dle zadaného kurzu. Po stisku tlačítka Přecenit se program dotáže, zda má výpočet provést na jednu položku, jen označené položky nebo všechny položky v katalogu. 
Operace Přecenění je nevratná!

Po dokončení výpočtu Přecenění jsou automaticky aktualizovány a položky v cenových listech.

Oddělení katalogu produktů

Pro snazší orientaci v katalogu doporučujeme zařadit produkty do oddělení. Oddělení můžeme tvořit víceúrovňová a každý produkt lze zařadit vícekrát. Zařazení produktu(ů) provedeme následovně. Umístíme kurzor na požadovaný uzel ve stromu oddělení, po stisku tlačítka Zařadit (dostupného v nástrojové liště) je nabídnut seznam produktů, které ještě nejsou v daném oddělení přiřazeny. Dále můžeme pokračovat tak, že zvolíme jeden produkt, jen označené produkty, všechny kromě označených případně celý výběr. Operaci dokončíme opět stisknutím tlačítka Zařadit.Comments