TeamOnline ERP‎ > ‎Katalog, zásoby‎ > ‎Doklady‎ > ‎

Převod mezi sklady

Převod mezi sklady je v TeamOnline řešen speciálními vzory dokladů, kterými jsou "Výdej do převodu" a "Příjem z převodu", mezi nimiž je v záložce workflow nastavena kopírovací procedura. Tyto vzory obsahují též přednastavené účtování přes účet vnitřního zúčtování (395***).

Vlastní postup pak spočívá ve vytvoření skladové výdejky a dále ve funkci Cíle zvolením cílového skladu. Program následně automaticky vygeneruje skladovou příjemku na vybraný sklad.
Rozdělení tohoto procesu umožňuje samostatnou práci osob, které mají jednotlivé sklady v kompetenci.

dasboardu aplikace je vhodné aktivovat panel Sklad, který informuje obsluhu o existenci dokladů, u kterých nebyl proces převodu řádně dokončen. Pokud existují nedokončené převody není také možné provádět inventury skladových zásob.

Comments