TeamOnline ERP‎ > ‎Katalog, zásoby‎ > ‎Doklady‎ > ‎

Převod mezi sklady

Převod mezi sklady je v TeamOnline řešen speciálními vzory dokladů, kterými jsou "Výdej do převodu" a "Příjem z převodu", mezi nimiž je v záložce workflow nastavena kopírovací procedura. Tyto vzory obsahují též přednastavené účtování přes účet vnitřního zúčtování (395***).

Vlastní postup pak spočívá ve vytvoření skladové výdejky a dále ve funkci Cíle zvolením cílového skladu. Program následně automaticky vygeneruje skladovou příjemku na vybraný sklad. Pokud převádíme zboží, které na cílovém skladu nemá založenou skladovou kartu, program během převodu tuto kartu založí automaticky. 
Rozdělení tohoto procesu umožňuje samostatnou práci osob, které mají jednotlivé sklady v kompetenci.

dasboardu aplikace je vhodné aktivovat panel Sklad, který informuje obsluhu o existenci dokladů, u kterých nebyl proces převodu řádně dokončen. Pokud existují nedokončené převody není také možné provádět inventury skladových zásob.

Comments