TeamOnline ERP‎ > ‎

Interní doklady

Interní doklady slouží pro zaúčtování běžných účetních operací jako je například zaúčtování mzdových nákladů.

Rozlišujeme tři typy interních dokladů:
  1. Interní doklad - vhodný pro základní účetní operace 
  2. Interní doklad závazek - slouží pro zaúčtování dokladů typu závazek, pro které se nehodí žádný specializovaný modul. Je vhodný například pro zaúčtování nákupů pomocí platebních karet. Jedná se o složený interní doklad, který umožňuje zadání položkového interního dokladu. V tomto případě máte možnost zadání účtu MD ke každé položce. Účet DAL bude doplněn z hlavičky interního dokladu. 
  3. Interní doklad pohledávky - slouží k podobným účelům jako předchozí typ, ale pro pohledávky. Jedná se o složený interní doklad, který umožňuje zadání položkového interního dokladu. V tomto případě se chová opačně než v předchozím bodu. Účet DAL můžete zadat ke každé položce a účet MD bude použit z hlavičky interního dokladu.
Protože systém TeamOnline neobsahuje vlastní modul PAM, je tato oblast řešena importem z externích programů pro zpracování mezd a personalistiky. Na obrázku je vidět Interní doklad - mzdy, který v menu Akce obsahuje funkci pro import z programů NUGGET, WIN-MZDY, OKmzdy a další. Tato volba a cesta k datům je řízena parametry v globální nastavení.Formát souboru CSV pro import :

oddělovač: středník (;)
struktura: 
účet MD; účet DAL; středisko MD; středisko DAL; částka; popis; datum

Další postupy

Comments