Počáteční stavy

Počáteční stavy účtů pro hospodářské období je zadáváno speciálním typem dokladu do období 00. Pokud začínáte v systému TeamOnline účtovat nově, je třeba tyto počátky zadat ručně, případně nahrát pomocí migračního listu ve funkci Okolní aplikace

V dalších letech je tento inicializační doklad generován automaticky ihned po úspěšném provedení Roční uzávěrky.

Systém TeamOnline funguje tak, že obsahuje vzorovou účetní osnovu. V programu je pak doklad otevření účtů hlavní knihy (modul inicializace období např 201600 - před 1.1.2016). Zde se nastaví počáteční stavy účtů a vyjmenují další účty (tj. i nákladové a výnosové - samozřejmě s počátkem 0), které se budou v daném roce používat. Veškeré sestavy (stavy účtů, hlavní kniha, rozvaha, výsledovka apod...) pracují jen s účtu z tohoto seznamu.

Pokud uživatel použije ze vzorové účtové osnovy účet, který v počátcích vyjmenován není, program jej při prvním použití na dokladech do tohoto seznamu automaticky přidá.


Comments