TeamOnline ERP‎ > ‎Finance‎ > ‎

Příkazy k úhradě

Do příkazu k úhradě se nabízejí doklady z modulů Přijaté faktury, Vydané faktury a Interní doklady.

Podmínka pro výběr dokladů:
hodnota workflow na dokladu umožňuje nabízet do příkazu + forma úhrady na dokladu umožňuje nabízet do příkazu + doklad není v žádném existujícím příkazu k úhradě + doklad je v dané měně. V zásadě tedy platí pravidlo, že se do příkazů nabízejí doklady, které mají kladnou hodnotu ve sloupci zbývá k úhradě a zároveň suma dokladu je větší než součet položek na příkazech k úhradě, které jsou ve stavu "Odesláno".

Stavy workflow příkazů k úhradě jsou uživatelsky definovatelné, takže je třeba určit při jakém stavu bude možno příkaz k úhradě editovat, odeslat a tisknout bez viditelného textu "NEPLATNÉ". Lze nastavit pomocí zaškrtávátka v číselníku stavů workflow 

Přednastavené stavy jsou: 
  • Návrh
  • Schváleno
  • Odesláno
Před odesláním příkazu k úhradě je možno provést kontrolu zveřejněných účtů plátců DPH.

Význam pole splatnost dle dokladů
nezatrženo = datum splatnosti použije z hlavičky příkazu a je shodný pro všechny položky
zatrženo = tj. splatnost dle dokladů - datum splatnost se bere z dokladů, tj. každá položka hromadného příkazu má svou vlastní splatnost. (Tato volba má význam pouze u elektronického bankovnictví) 

Comments