TeamOnline ERP‎ > ‎Finance‎ > ‎

Banka

Systém umožňuje vedení více bankovních účtů v různých měnách. Pro přepínání mezi účty slouží volba Banka v horní nástrojové liště. Na obrázku je vidět rozvržení modulu kde v horní části obrazovky jsou hlavičky výpisů a ve spodní pak jejich položky. 

Elektronické bankovnictví

Pokud je u zvoleného účtu nadefinováno elektronické bankovnictví ve funkci Administrace - Číselníky - Finanční účty, lze přes tlačítko Import BV nahrávat bankovní výpis. 
Po stisknutí tlačítka Páruj BV program vyhledá dle jednoznačné shody na variabilní číslo a částku vhodné adepty ke spárování, ze kterých si převezme saldokontní účet, který doplní do položky bankovního výpisu a provede spárování. Řádky, které obsahují saldokontní účet a nejsou spárovány označí program červeným symbolem. 
Nespárované položky výpisu pak jsou označeny červeně (doklad našel, ale nesedí částka) nebo jsou ve stavu nezaúčtováno (doklad pro párování nenašel). V obou těchto případech je nutný uživatelský zásah.


Při importu bankovního výpisu se můžete setkat s následující hláškou. Pokud používáte elektronické bankovnictví od jedné banky pro více účtovaných subjektů, doporučujeme exportovat soubor výpisu (ABO, STA) pro každou společnost samostatně.

Ruční párování

Ruční párování se provádí na každé položce samostatně stisknutím tlačítka Párovat. Uživatel poté zvolí doklad, se kterým chce položky výpisu spojit. V případě, že protidoklad obsahuje jinou částku, která však v toleranci nastavené u saldokontního účtu v typu saldokonta v poli Párovací rozdíl, program automaticky vypočte a zaúčtuje párovací případně kurzový rozdíl.Specifické postupy

Comments