TeamOnline ERP‎ > ‎

Evidence vozidel

V systému TeamOnline je od verze 7.0.8173 (vydána 22.června 2018) k dispozici jako placené rozšíření modul Evidence vozidel. 

Hlavní výhody:
"Hlídá termíny a upozorňuje na splatnost záloh na silniční daň"
"Sám zálohy vypočte a připraví příkaz k úhradě"
"Na konci účetního období vypočte daňové přiznání a připraví elektronické podání"

Základní vlastnosti modulu

 1. Evidence firemních vozidel a vozidel soukromých použitých pro potřeby podníkání
 2. Evidence řidičů a přiřazení vozidel k jednotlivým řidičům
 3. Automatický výpočet záloh na silniční daň včetně připomenutí a vygenerování příkazu k úhradě
 4. Výpočet daňového přiznání k silniční dani

Karta vozidla

Významy jednotlivých polí

 • Název vozidla

 • Registrační značka

 • Interní číslo majetku (vazba na kartu majetku pokud je vozidlo současně zařazeno v modulu evidence majetku)

 • Vztah k vozidlu
  • firemní
  • soukromé
   • u soukr. denní daň
   • u soukr. roční daň
 • Typ vozidla:

  • Osobní

  • Tahač

  • Návěs

  • Autobus

  • Nákladní

  • Přívěs

  • Rostlinná výroba

  • Výše neuvedená

  • Tandemový přívěs


U osobních vozidel je pak dále nutno zadat:

 • Zdvihový objem motoru v cm3 (u elektrických se zadává nula)


U nákladních vozidel je pak dále nutno zadat:

 • Součet hmotností na nápravy

 • Počet náprav

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4 a více


 • Vozidlo je určeno pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě
 • Zařazeno dne (datum kdy bylo vozidlo zařazeno do firmy)

 • Registrováno dne (datum první registrace vozidla)

 • Středisko

 • Jméno řidiče (z číselníku řidičů)

 • Vyřazeno dne (od tohoto datumu se nebude vozidlo zahrnovat do předpisu silniční daně)

 • Osvobozeno od sil. daně od do - (značky v depozitu, vozidla na el./hybr. pohon, plyn, ethanol, apod...)


Pomocí tlačítka Generuj zálohu program vygeneruje na jednotlivá čtvrtletí v daném roce předpisy záloh. Toto tlačítko je k dispozici jak na kartě vozidla (generuje zálohy jen pro dané vozidlo), tak i v hlavní tabulce v nástrojové liště (hromadné generování pro všechny vozidla).

Tisková sestava karty vozidla


Parametry modulu Evidence vozidel

Pro modul Evidence vozidel přibyly nové parametry v Globálním nastavení aplikace, podle kterých program použije analytický účet pro automatické zaúčtování uhrazené zálohy na bankovním výpisu, sazbu denní silniční daně při použití soukromého vozidla, bankovní účet ze kterého se bude generovat platební příkaz, bankovní účet místně příslušného Finančního úřadu pro platbu silniční daně.

Čísla bankovního účtu Finančního úřadu (parametr lng_SILNICNI_DAN_UCET_FU) je též použit pro přehled uhrazených záloh při tvorbě daňového přiznání k silniční dani.

Daňové přiznání k silniční dani

Ve stromu činností v sekci Výkazy pro státní správu nově přibylo Daňové přiznání k silniční dani. Výkaz se generuje jednou ročně a podobně jako u ostatních výkazů je zde archivována historie generovaných výkazů. V horní části okna je přehled výkazů s možností tisku a exportu pro portál státní správy, ve spodní části okna je pak přehled vozidel a odvedených záloh vybrané období.
Comments