TeamOnline ERP‎ > ‎Majetek‎ > ‎

Úprava v modulu Majetek (verze 9.0.0366)

Mimořádné daňové odpisy

Mimořádné změny odpisů se týkají hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

Využití mimořádných odpisů v TeamOnline

Postup:
1) vyplňte a uložte kartu majetku
2) stiskněte tlačítko Generace odpisů (tím se spočítají daňové i účetní odpisy standardním způsobem)
3) pokud chcete využít mimořádné daňové odpisy, stiskněte tlačítko Mimořádné odpisy 20,21
(program následně provede nový výpočet daňových odpisů, účetní zůstávají zachovány beze změny)
Comments