TeamOnline ERP

Vazba na účetnictví je u účetních dokladů řešena pomocí takzvaných účetních typů, které mají za úkol vygenerovat účetní zápisy. Účetní zápisy k danému dokladu naleznete v jeho hlavičce pod stejnojmennou záložkou. Pokud je obsah této záložky prázdný, nebylo zaúčtování ještě provedeno respektive doklad ještě nebyl nastaven do patřičného stavu workflow. Vzniklé účetní zápisy lze též ručně upravovat, například rozúčtovávat na více středisek, zakázek atd. Systém ale vždy hlídá zachování podvojnosti. To v praxi znamená, že po změně částky na účetním zápisu je automaticky vygenerován doplňkový zápis s rozdílovou částkou a účtem X

Účet X

Účet X je též systémem využíván v případech, kdy je provedeno zaúčtování a na dokladu nejsou doplněny účty z účetní osnovy, nebo je vyplněn účet s jiným měnovým ekvivalentem. Na existenci účetních zápisů je uživatel informován panelem Dashboard a tyto zápisy je doporučeno co nejdříve doplnit o správné účty. Pokud existují záznamy obsahující účet X není též možné provést roční uzávěrku. Podobným způsobem program hlídá též zadání hospodářského střediska u účetních zápisů zaúčtovaných na střediskové účty. Více o středisku X.

V systému TeamOnline jsou částky evidovány v domácí měně (např. v CZK) a dále v měně cizí. Pole pro cizí měnu je vyplněno vždy. Tedy i v případě, že je daný účetní doklad vystaven v domácí měně. V tomto případě je použit kurz 1,00.