Start

Základní informace:

 

 První seznámení

 tahák - mapa programu, první pomoc, klávesové zkratky
 doporučené postupy

 

 Než začneme pracovat

 administrace, číselníky, střediska, úlohy, uživatelé, práva-role
 doporučený hardware a software, archivace
 

 Základní nástroje a ovládání

 popis základních činností v programu TeamOnline. 
 nového záznam, přidání položky, editace, kopírování, hledání,  filtrace, grupace, export, tisk ...
 

 Okolní aplikace

 EDI, komunikační rozhraní, správa dokumentůModuly:

 

 Obchodní partneři

 firmy, osoby, ares, provozovny, kontakty, obchodní případy, aktivity,  marketing
 

 Katalog zásoby

 katalog produktů a služeb, cenové listy, sklady, zásoby, inventury
 

 Nákup a prodej

 objednávky, zálohové listy, faktury

 

 Finance

 banky, pokladny, příkazy k úhradě, elektronické bankovnictví
 

 Účetnictví

 interní doklady, interní doklady typu pohledávka a závazek,
 X účet
 

 Výkazy pro státní správu

 hlavní kniha, výkazy DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení,
 rozvaha a výsledovka pro FÚ, intrastat

 

 Evidence majetku

 zařazení, technické zhodnocení, vyřazení, přerušení odpisu
 

 Výroba

 strukturovaný kusovník, odvádění
 

 Specializované moduly

 servis, revize a údržba
 

 Manažerské výstupy

 ABC analýza, analýza zakázek, tvorba uživatelských pohledů, TeamReporterComments