Start

Základní informace:

 

 Základní dovednosti

 popis základních činností v programu TeamOnline.
 nového  záznam, přidání položky, editace existujícího, kopírování, hledání,  filtrace, grupace, export, tisk
 

 Popis pracovní plochy

 tahák, mapa programu
 

 Pomůcky

 doporučené postupy, klávesové zkratky
 

 Než začneme pracovat

 administrace, číselníky, střediska, úlohy, uživatelé, práva-role
 doporučený hardware a software, archivace
 

 co dáme tady??

 

 Okolní aplikace

 EDI, komunikační rozhraní, správa dokumentůModuly:

 

 Obchodní partneři

 firmy, osoby, ares, provozovny, kontakty, obchodní případy, aktivity,  marketing
 

 Katalog zásoby

 katalog produktů a služeb, cenové listy, sklady, zásoby, inventury
 

 Nákup a prodej

 objednávky, zálohové listy, faktury

 

 Finance

 banky, pokladny, příkazy k úhradě, elektronické bankovnictví
 

 Účetnictví

 interní doklady, interní doklady typu pohledávka a závazek,
 X účet
 

 Výkazy pro státní správu

 hlavní kniha, výkazy DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení,
 rozvaha a výsledovka pro FÚ, intrastat

 

 Evidence majetku

 zařazení, technické zhodnocení, vyřazení, přerušení odpisu
 

 Výroba

 strukturovaný kusovník, odvádění
 

 Specializované moduly

 servis, revize a údržba
 

 Manažerské výstupy

 ABC analýza, analýza zakázek, tvorba uživatelských pohledů, TeamReporterComments