Správa dokumentů (DMS)

Jakékoliv dokumenty (.DOC, .XLS, .PDF, .ODT, .ODS a další), které jsou součástí komunikace s partnery, lze v TeamOnline CRM pohodlně přiložit ke konkrétnímu záznamu a následně kdykoliv dokument otevřít a dále s ním pracovat.
Interní úložiště je vhodné použít i pro dokumenty, které uživatelé CRM potřebují každý den, jako jsou vzory smluv, ceníky, návody a další. Tím je zajištěno, že má každý přístup k aktuálním verzím dokumentů.

TeamOnline CRM lze také konfigurovat pro připojení k externímu DMS systému (např. ALEX DMS) a tím systém lépe začlenit do firemní infrastruktury.
Comments