Než začneme účtovat

Doporučujeme zkontrolovat nastavení následujících funkcí a parametrů:

 1. Knihy dokladů (číselné řady, vzory, způsoby zaokrouhlování)
 2. Parametry použité v Účetních typech (zejména nastavení účtů pro zaokrouhlování a DPH)
 3. Způsoby zaokrouhlování v Globálním nastavení
 4. Účty přednastavené v číselníku Saldokonta
 5. Finanční účty
 6. Parametry pro výsledovku po účtech
 7. Parametry pro inicializační a uzávěrkové operace
 8. Globální parametry aplikace
 9. Nastavení účtů v číselníku Skupiny subjektů a Skupiny zboží
 10. Před konverzí skladových zásob je třeba nastavit odpovídající účty v knize dokladu Sklad - příjemka
 11. Nastavení přihlašovacích kontaktů pro emaily
 12. Zkontrolovat ve stavech workflow pole AKCE_BEFORE a AKCE_AFTER 

Další nastavení naleznete ZDE.Comments