První přihlášení

Po spuštění aplikace se program dotáže na jméno serveru, jméno databáze a jméno a heslo uživatele. Místo jména serveru lze použít i IP adresu serveru, na kterém databáze běží. Pokud na serveru provozujete více databází (zpracovávaných společností) je nutné zadat i jméno databáze. V případě, že jméno databáze vyplněno není, připojí se aplikace automaticky k výchozí databázi. Pokud se jedná o první přihlášení, spustí se automaticky průvodce nastavením programu.

Pokud jste obdrželi přihlašovací údaje od jiné osoby (například správce systému), doporučujeme při prvním přihlášení toto heslo změnit v menu Soubor/Uživatelské nastavení.

Doporučujeme zkontrolovat nastavení prostředí JAVA.

Pokračujme v popisu ovládání