Zaúčtování pozastávky ve faktuře

Pozastávka nebo-li zádržné

Jak už název napovídá jedná se o platbu, která je uhrazena až po splnění určitých smluvních podmínek. Pozastavená částka, nejčastěji 10% z ceny díla je uhrazena až po určité době či splnění smluvních podmínek (dokončení a předání díla). Pozastávky rozlišujeme krátkodobé a dlouhodobé (nejčastěji 5 až 15 % z ceny díla).
Krátkodobé pozastávky bývají uvolněny po předání zakázky. Dlouhodobé pozastávky, fungují jako garance za kvalitu provedení díla a jsou uvolněny až po skončení záruční doby, což někdy může být i 10 let.

V TeamOnline využijeme možnost rozpadu účetních položek dokladu, jehož výhod jsme podobně využili například i u párování položky výpisu s více fakturami.


1) celý postup si ukážeme na jednoduchém příkladu vydané faktury, který lze aplikovat i na ostatní doklady.

2) Po vytvoření dokladu program vygeneruje účetní položky, které můžeme okamžitě zkontrolovat a případně upravit na záložce Účetní zápisy

3) Položku obsahující účet 311*** otevřeme do editace a nastavíme částku, která bude hrazena jako první. Po uložení položky program dopočítá zbylou částku k úhradě. U této položky dále můžeme doplnit variabilní symbol a splatnost.

4) Výsledkem je doklad se dvěma či více saldokontními zápisy. Pro položku pozastávky je též výhodné použít analytický účet vyhrazený pro dlouhodobé pohledávky (na příkladu je pro tento účel použit účet 311200). Comments