Zálohové a vyúčtovací faktury


Popis práce se zálohovými a zúčtovacími fakturami je obdobný pro oblast nákupu i prodeje. 

Zálohová faktura

Přestože tyto doklady neovlivňují účetnictví, využívá se i zde mechanizmus párování s doklady úhrad (bankou resp. pokladnou) a doklady vyúčtovacími (zálohovým daňovým dokladem vydaným/přijatým resp. vydanou/přijatou fakturou). Z těchto důvodů jsou do dokladu zadány účty přednastavené ze vzoru dokladu.

Příklad vyplnění účtů na zálohových dokladech:
ZL vydaný: MD 324100 x DAL 324100
ZL přijatý:  MD 314100 x DAL 314100

Úhrada zálohové faktury

ZL přijatý lze přidat do příkazu k úhradě.
ZL vydaný lze spojit s položkou bankovního výpisu (program v bance podle VS dohledá doklad, převezme z něj číslo účtu a pokud je shodná částka spáruje).
U obou dokladů lze též pomocí volby Cíle vytvořit příjmový resp. výdajový pokladní doklad. 


Vzniklý pokladní doklad bude zaúčtován na účet poklady a jako protiúčet bude programem doplněn účet ze zdrojového dokladu.

Faktura zálohová a vyúčtovací v jednom období DPH

Pokud je zálohová faktura a konečná účetní faktura v jednom období DPH, nemusí vniknout zálohový daňový doklad vydaný/přijatý, ale je možné rovnou vystavit finální doklad. V tom případě se na finální fakturu (která zajistí zaúčtování DPH) přes volbu Zdroje připojí faktura zálohová.

Faktura zálohová a přenesená DPH 

Pokud je zdanitelné plnění předmětem přenesené DPH §92 mezi dvěma plátci DPH, nejsou placené zálohy předmětem DPH. V tom případě se nevystavují zálohové daňové doklady vydané/přijaté.
Na ZL se musí zadat volba "Jen základ", na finální faktuře se pak postupuje dále dle návodu.
POZOR, pro neplátce DPH se použije postup využívající faktury zálohové daňové.

Zálohový daňový doklad vydaný/přijatý

Poté co je zálohový doklad uhrazen a spárován s platbou, je nutné pomocí volby Cíle vytvořit zálohový daňový doklad vydaný/přijatý. Na tyto doklady program upozorňuje pomocí přehledu na panelu Dashboard a jsou označeny červeným symbolem. V případě vytváření zálohového daňového dokladu vydaného program nabídne datum uskutečnění zdanitelného plnění shodný s datem úhrady ZL.

Na obrázku je příklad volby Cíle pro vytvoření zálohového daňového dokladu vydaného.


Faktura finální - vyúčtovací

Účtování faktury přijaté má být MD 5***** (131***) x DAL 321***.
Účtování faktury vydané má být MD 311*** x DAL 6*****.
Dále je pomocí volby Zdroje nutné vybrat zálohový list nebo zálohový daňový doklad čekající na odúčtování.

Na obrázku je vidět příklad volby Zdroje, kde přes políčko Kopie z dokladu vybíráme ze seznamu dokladů pro odečet.Příklad položky odečteného zálohového daňového dokladu na vydané faktuře. Příklad položky odečteného zálohového daňového dokladu na vydané faktuře (záložka účtování). 
Účet zálohy a variabilní symbol program doplní automaticky.


Pravidla pro odečet zálohových dokladů a zálohových daňových dokladů

1) Odečíst lze pouze zálohový doklad spárovaný s úhradou;
2) Odečíst lze pouze zálohový doklad, který ještě není odečten;
3) I když je zálohový doklad na určitou výši, program odečítá pouze do výše úhrady;
4) V případě odečtu zálohového daňového dokladu v cizí měně je odečtena i přesná částka v domácí měně, která odpovídá hodnotám jakým zálohový daňový doklad ovlivnil přiznání DPH.

Správně vypořádané (odúčtované) zálohové a zálohové daňové doklady jsou označeny symbolem .


Comments