Vydaná faktura s přenesenou daňovou povinností

Vydanou fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92 zákona o DPH lze zadat následujícím způsobem:
Na položce vydané faktury zvolte typ výpočtu DPH Jen základ
Vyplňte patřičnou sazbu DPH.Dále v záložce Účtování zadejte do řádku DPH kód R25
V poli kód přenesení vyberte kód odpovídající typu přenesení (v případě reverse charge zvolte kód R)
Fakturu dokončete, uložte a vytiskněte (na tiskovém formuláři vydané faktury bude automaticky uvedena informace o povinnosti zákazníka odvést daň z přidané hodnoty).Reverse charge
V případě prodeje do zahraničí při reverse charge nastavuje správné řádky a typ DPH "Jen základ" program sám a to za následujících podmínek.
  1. V adresáři na kartě subjektu je nastavena hodnota Je plátce
  2. V katalogu zboží a služeb je nastaven typ produktu:
        a) skladová (doplní do řádku faktury řádek DPH R20 - Dodání zboží do jiného členského státu § 64)
        b) neskladová/služba (doplní do řádku faktury řádek DPH R21 - Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d)


Comments