Úhrada dokladu v hotovosti

V modulu Pokladna stačí vytvořit příjmový (pro VFU) respektive výdajový (pro PFU) doklad, zadat hlavičce pokladního dokladu variabilní symbol, patřičný účet 311 nebo 321 a dále celkovou částku včetně DPH. Ke spárování dojde automaticky při uložení pokladního dokladu. V případě vydané faktury lze též v menu Cíle následníka typ Příjmový pokladní doklad. Pokud tohoto následníka nemáte, kontaktujte technickou podporu. Bude pravděpodobně nutné toto nastavit na knize dokladů.
Comments