Tvorba dobropisu

Vydaný dobropis nevstupuje do výkazu DPH automaticky, ale až datem potvrzení od odběratele. Z tohoto důvodu systém při tvorbě dobropisu nevyplňuje datum uskutečnění zdanitelného plnění, ale nechá jej vyplnit uživatelem. Seznam otevřených (nepotvrzených) dobropisů je součástí panelu Prodej v Dashboardu.

Schéma tvorby dobropisu


Comments