Sklad - rozpouštění dodatečných nákladů na příjemkách

Při pořízení skladových zásob mohu někdy pořizovací cenu ovlivnit další náklady spojené například s dopravou, celními poplatky apod.
Rozpouštění dodatečných nákladů při pořízení skladových zásob (clo, náklady na dopravu) je řešeno pomocí volby Cíle a typu dokladu Příjem na sklad.

Před generováním dokladu je uživatel dotázán na celkovou částku, která má být rozpuštěna dle cenového poměru. Následně vygenerovaný doklad obsahuje korekční částky spolu s nulovým množstvím jednotek. Aby bylo zajištěno promítnutí nové skladové ceny na následné doklady, je automaticky spuštěn přepočet souvisejících dokladů. Pokud k jedné skladové příjemce existuje více dodatečných nákladů je výhodné zadávat je postupně a vytvářet na každý náklad samostatný rozpouštěcí doklad. Tím bude zajištěna možnost párování těchto dokladů s přijatými fakturami.

Příklad postupného rozpuštění nákladů na příjemku.
Comments