Označení záznamů symboly

Pro lepší přehlednost označujeme v TeamOnline záznamy v prvním sloupci barevnými symboly. Co tyto symboly znamenají a jak s nimi pracovat si vysvětlíme nyní.

Modul Adresář
  stav OK - Firma ověřena přes veřejně dostupné rejstříky (ARES, ISIR, Creditcheck, ...)
  existuje nějaké upozornění 
  možné riziko

  nespolehlivý plátce DPH


Modul Objednávky
  zelený terč - uzavřený doklad (nastavuje uživatele pomocí stavu workflow)
  žlutý terč - vše stoprocentně realizovatelné (vypočítáváno vzorcem počet ks na objednávce mínus již vyskladněné zboží na
 danou zakázku je větší nebo rovno dostupné (nerezervované) zboží na skladu) 
  poloviční žlutý terč - alespoň jedna položka objednávky je stoprocentně realizovatelná, ale celou objednávku není možno
 realizovat. (vypočítáváno vzorcem počet ks na objednávce mínus již vyskladněné zboží na danou zakázku je větší nebo rovno
 dostupné (nerezervované) zboží na skladu) 
  červený terč - není možno zrealizovat ani jednu položku objednávky.Ostatní účetní agendy (tj. vydané faktury, přijaté faktury, banka, pokladna příjem/výdej, skladové příjemky/výdejky, 
interní doklady, vzájemné zápočty)
  zelený terč - doklad je v pořádku
  červený terč - zde může mít více významů
  1.  doklad obsahuje saldokontní účet a není spárován s úhradou
  2.  v případě, že účtujeme na střediska, doklad obsahuje účet třídy 5 nebo 6 a středisko není vyplněno (v účetních záznamech je ve sloupci středisko hodnota X)
  3. doklad nemá vyplněn účet MD nebo DAL (v účetních záznamech je ve sloupci účet hodnota X)Comments