Přijatá faktura s přenesenou daňovou povinností

Přijatou fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92 zákona o DPH lze zadat následujícím způsobem:
Na položce přijaté faktury zvolte typ výpočtu DPH Jen základ
Vyplňte patřičnou sazbu DPH.

Bez vyplnění sazby DPH nedojde ke správnému výpočtu daně pro výkaz DPH !

 


Dále v záložce Účtování zadejte kód přenesení vyberte kód odpovídající typu přenesení a do řádku ř. DPH přenesení zadejte kód R10,11 
Fakturu dokončete, uložte a vytiskněte (na tiskovém formuláři vydané faktury bude automaticky uvedena informace o povinnosti zákazníka odvést daň z přidané hodnoty).Reverse charge u zahraničních došlých faktur
Program automaticky doplňuje správné řádky DPH a kód reverse charge na položce přijaté faktury. Podmínkou je řádné nastavení v kartě dodavatele (hodnota je / není plátce DPH a vyplněný kód státu, který je členem unie) a dále v katalogu zboží vyplnit u položek o jaký typ zboží se jedná (skladová / neskladová-služby). Kombinace tohoto nastavení umožňuje programu programu řádně vyhodnotit potřebné řádky pro DPH a KH.


V případě účtování metodou reverse charge u dokladů JSD je třeba pro tyto doklady nastavit zvláštní dokladovou knihu a zvolit účetní typ s kódem JSD. U těchto dokladů se předpokládá, že pouze vyrovnaně ovlivňují výkaz DPH na straně uskutečněných a přijatých plnění a celková částka k úhradě je 0. Pro různé platby cla a jiných poplatků není tento účetní typ vhodný. V takovém případě kontaktujte dodavatele.

Comments